Cultures and TraditionsYoruba

Oriki Offa – Eulogy of Offa Town in Kwara State

Oriki Offa
Olofa of Offa Palace

Offa is a city located in Kwara State with a population of about 100,000 inhabitants. Offa is notable for its weaving and dyeing trade, using vegetable dyes made from locally grown indigo and other plants. Offa is also well known for the cultivation of sweet potatoes and maize which formed part of the favourite staple foods of the indigenes in the town.

Offa in one of her eulogy is being addressed as the home of sweet potatoes. Cattle, goats and sheep are also raised in the environs. The key religions practised in the town are Islam, Christianity and traditional religions.

Below is the long and short version of the Eulogy of Offa (Oriki Offa). Enjoy!

You Might Also Like

Oriki Offa  Short Version:

Iyeru-Okin, Omo Olofa Mojo, Omo Olalomi, Omo abisu Joruko , ijakadi loro toffa toffa, Ija kan ijakan ti won nja lofa lojosi, Olalomi oju talose, Osoju ebe lala, O si soju poro ninu oko, Ibasoju oloko, iba lawon, Omo ‘laare, Omo bu re, ikan o gbodo ju kan, Bi kan ba ju kan nile olofamojo ogun lon’da ni ile baba wan, Omo omaka, Omo osa oje ba mi ki anomo. Omo olalomi ni mori, Mo dasa lami lapa, Iyeru okin ni mori, Mo dasa lami lobe, Mi o pe e mo lami sugbon, E mo je ko jinle lapa mi, Ijakadi loro ofa.

Oriki Offa Long Version:

Ede okin olofa mojo, olofa omo ola nlomi ab’isu joko ijakadi loro Offa, ija peki abe owula, bi ko ba se oju ebe l’Offa, as óju poro l’oko, iba soju oloko iba la won, osoju agunmona  l’Offa , O soju agbele yarara, o soju aporuba ka ‘ko, kinni se kagun-kakanrun ni ile oba, oka ni se kagun kankanrun, Agbado ni agun-mona l’Offa, Eree ni agbele yarara, isu ni aporubu ka ‘ko, omo odi meta mete meta me ti nbe l’Offa mojo, odi iwaju  ti olusan, t’ehin ni se ti olumiran, t’arin gungun ni se ti olugbenise omo ayejin, omo odo meta meta ti ntun nbe l’Offa mojo, okan  ni apa erinla boo un ki oun dókun, okan ni apa agbo boo un ki oun d’osa, okan ni ki apa akuko gagara  boo un ki oun di agunloko l’Offa oba ni okookan Offa ti t’agbo ra, ododo won ti to erinla pa sugbon ni okan ba d’okun, ti okan ba d’osa nibo ni ako omo yebiye wonyisi.

Eyi ti won wapa akuko ganga boo a ni owa di agunloko l’Offa olofa omo la ki Offa kun tele, olalomi ede okin olofa mojo Olofa Omo laare ki o dogba, okan ko gbodo ju kan bi okan ba ju kan, oba ni ko won roro, oba ko wa ri ti awa d’iran peki mob a odofin dimu, mose ojomu Karin, mo fi ehin saawo ra’le l’Offa o m’aka Arijasoro, olalomi lo laare.

Offa o m’aka egun wole l’Offa to ju ti omo okuta meta nsese, okan ko mi lese okansemi  pele, okan semi nrora, Okan n’gbati emi mona , kinni mo wade ilu ete okan n’gbati emi ko mona kinin mo wa de ilu ero Okan n’gbati emi mona , kinni mo wa de ilu awon-won ni ile olalomi ti omi ti won ti oju lo Ede Okin timo ri okin bamuiti mofi abata sin ese l’Offa ti mo wari abelenje boju mo la k’Offa okun keekee Aral ale, olalomi omo orubo nla ti osubu l’aro papa ni ohun bata, oki mi o nla mi, olalomi tani osehun ninu ara won ileyi ko gbaye, a ko lo si loffa nigbati iloffa o gba wa a ko lo s’Offa oro nigbati Offa oro o gba wa, a ko los’Offa irese nigbati Offa irese ko gba wa, ako losi igbolutu  nigbati igbolutu ko gba wa mo, a tun pada si Offa Eesun nigbati Offa eesun o gbawa mo ni awa kowa si Offa Arinlolu olofa se pele o aro ko ya bumu, Ede olele aro ko ya buwe Ede olele aro ko ya buboju igun ni a rini a dasa geru, Akala nia rini a sasa l’edo olofa imole ni arin ni a wa dasa lami labe lapa se olofa lo ni omo , ko si Eku ti oju Offa o di oyo olofa ni oni omo gbengbeleku ni ara yoku nsan ni nwon ki olalomi iyeru okin.

Thanks for reading, OldNaija.com

Cite this article as: Teslim Omipidan. (January 27, 2020). Oriki Offa – Eulogy of Offa Town in Kwara State. OldNaija. Retrieved from https://oldnaija.com/2020/01/27/oriki-offa-eulogy-of-offa-town-in-kwara-state/

One Comment

  1. Thanks very much for your work on oldnaija, although am not from Offa but I so much love how you put together here. I implore you to work and add more town’s panegyric.

Leave a Reply. OldNaija loves your comment.

Back to top button